SERVİS YÖNETİMİ

SERVİS YÖNETİMİ
Servis Modülünün temel hedefleri arasında, müşteri servis isteklerinin, talep ve şikâyetlerinin izlenmesi, müşteri memnuniyeti hedef alınarak sonuçlandırılması ve alınacak raporlarla hizmet kalitesinin yükseltilmesi için kaynak oluşturulması yer alır. Bu kaynaklar temel alınarak yapılacak iş akışı düzenlemeleri, açık ve kapalı servislere hızlı erişim, genel olarak da servis yönetimidir. Müşteri servis isteklerinin sisteme kaydedildiği, işleme alındığı, gerekli kişi ya da bölümlere atandığı ve sonuçlarının izlendiği bölümdür. Servis isteklerine bağlı etkinlikler ile çözümün sağlanması aşamaları, son durumu, harcanılan zaman, çözümün maliyeti gibi bilgiler kayıt altına alınmakta ve raporlanabilmektedir. Yine servis istekleri yapılan hizmet sözleşmelerine bağlanarak, sözleşmenin içerdiği servis miktarının ne kadarının kullanıldığı izlenebilmekte ve otomatik hatırlatıcılar ile sözleşmeler takip edilebilmektedir.

Servis hizmetinin verilmesi sırasında karşılaşılan problemler ve çözümleri arşivlenerek çalışanların ve hatta müşterilerin erişebileceği bir ortamda paylaşılmasını sağlayan bölümdür. Bu şekilde aynı çözümlerin tekrar bulunması için zaman kaybedilmesinin önüne geçilebilmekte ve müşterilerin problemleri firmaya kadar taşımadan kendi kendilerine çözmelerine olanak tanınarak verimlilik artırılmaktadır.

Farklı servis birimlerinin -telefon destek, uzaktan bağlantı, yerinde servis, aylık veya yıllık sözleşme gibi- tanımlanabilmesi,
Bu servis birimlerinin kullanım miktarının otomatik ölçümü ve buna bağımlı hatırlatıcı ekleme olanağı,
Servise özel döküman veya resim oluşturma veya dışarıdan yükleme olanağı,
Müşteri portalı aracılığı ile müşterilerin servis isteklerini ve yapılan işleri online izleyebilmesi,
Servis formlarının istenilen formatta yaratılması, yaratılan bu formlara otomatik ad tanımlama ve pdf olarak e-posta atma imkanı.