HİZMET ANLAŞMALARI

HİZMET ANLAŞMALARI
  • Ürünlerin dışında sadece hizmet verilen müşteriler için hizmet anlaşmaları tanımlayabilirsiniz.
  • Hizmet anlaşmalarına zaman sınırı koyabilir, bu zaman sınırı içerisinde verilen hizmeti zaman, olay, veya destek sayısı gibi kriterler ile birimlendirebilirsiniz. Bu birimlere sayısını belirleyerek hizmet anlaşması tanımlayabilirsiniz.
  • Tanımladığınız her hizmette otomatik olarak sözleşmeye işlenecektir. Kritik sınırlar için hatırlatma veya başka iş süreçleri tanımlayabilirsiniz.